Bokning och villkor

Drift och uthyrning av Lindbacka Kvarn sköts av DiMalda AB. Maila dina frågor och bokningsförfrågan till bokning@lindbackakvarn.se eller till DiMalda.
Om inte annat är skriftligt avtalat gäller dessa villkor för dig som vill hyra Lindbacka kvarn. I och med betalning av bokningsavgiften accepteras dessa villkor.

UTHYRNINGSTILLFÄLLE OCH SÄSONG

Ett uthyrningstillfälle räknas normalt ett dygn men i mån av möjlighet kan tillträde ges någon dag innan även om vi inte kan garantera det beroende på bokningar och projekt.
I kvarnen finns ingen uppvärmning vilket innebär att säsong för fester och event rekommenderas maj till september.

Lokalen kan även hyras övrig tid på året. Kontakta oss för prisuppgift mm.

PRIS, FAKTURERING OCH BOKNING

Ordinarie pris per uthyrningstillfälle/dygn säsongen

 • Säsongen maj-september 2022: 9 900 kr, inklusive 2 000 kr i bokningsavgift. (Tidigt tillträde från och med onsdagen +900 kr. Förlängd tid till och med måndagen +700 kr.)                                      

 • För- och eftersäsongen 2022: Kontakta oss för mer information och pris. OBS! I kvarnen finns ingen uppvärmning. Viss uppvärmning kan göras med värmefläktar odyl.

 • Säsongen maj-september 2023: 9 900 kr, inklusive 2 000 kr i bokningsavgift. (Tidigt tillträde från och med onsdagen +900 kr. Förlängd tid till och med måndagen +700 kr.)

Moms på 25 procent tillkommer för företag/momsregistrerade hyresgäster.

Vid evenemang på lördagar

Normalt gäller tillträde från och med fredagen. Extra tid kan hyras från och med onsdagen mot en tilläggsavgift.
Städning utomhus ska vara genomförd samma kväll/natt som evenemanget sker. Städning inomhus kan ske på söndagen. Tiden för städning/kan utökas till och med måndagen mot en tilläggsavgift.

Bokning

 • Bokningen gäller från och med det bokningsavgiften är betald. Resterande hyresbelopp faktureras i efterskott då lokalen är avsynad. Vi gör inga preliminärbokningar.

 • Efter kontroll av ledig dag, skicka namn, personnummer, postadress, telefon och e-postadress till bokning@lindbackakvarn.se

 • En faktura (bifogad pdf-fil) skickas åter med bokningsavgiften som ska vara betald innan bokningen gäller.

 • Observera att bokningsavgiften inte återbetalas vid eventuell avbokning och att eventuell avbokning ska ske snarast möjligt till bokning@lindbackakvarn.se.

Fakturering

Hyran och eventuellt tillkommande kostnader faktureras efter avsyn av lokalen. Faktura skickas som pdf-fil via e-post. 15 dagars betalningstid från uthyrningstillfället.

DU SOM HYR ANSVAR FÖR FÖLJANDE

Hyresgästen har ansvar för:

 • de personer som befinner sig i lokalen,

 • att samtliga som vistas i lokalen har kännedom om utrymningsvägar och brandsläckningsutrustning,

 • att eventuella ljus inte placeras så att de utgör någon brandrisk och inte lämnas utan tillsyn (utse gärna någon person som särskilt ansvarar för att ha koll och släcka ljus),

 • att fotogenlampor inte används i, eller i närheten av lokalen,

 • för eventuell skadegörelse,

 • att verksamheten avslutas senast kl 02.00 (respektera att det finns privatbostäder i närområdet så håll en dämpad ljudnivå efter kl. 24.00),

 • att städning utomhus sker samma kväll/natt (exempelvis ta bort eventuella burkar, glas, marschaller och andra föremål som lämnats utomhus),

 • att när lokalen lämnas ska samtliga levande ljus vara släckta, belysning släckt, dörrar till kylar och frysar stängda samt att porten låses,

 • att lokalen är städad innan hyrestiden är slut (se nedan). I annat fall debiteras faktisk tidsåtgång för städning, dock minst två (2) timmar.
  (För 2021 är kostnaden för städning 700 kronor per timme.)

 • att eventuella uppkomna skador på inventarier, lokalen eller i omgivningen snarast meddelas.

ORDNINGSSTÖRNING OCH TILLSYN

Uthyraren har avtal med ett vaktbolag som har rätt att avbryta evenemanget vid brott mot avtalet, ordningsstörning eller om annan störning upptäcks. Företrädare för uthyraren och fastighetsägaren kan göra oanmälda besök i lokalen. Hyresgästen debiteras kostnaderna för tillsynen.

STÄDNING

Städning kan beställas av oss. Läs mer här. Vid egen städning gäller följande:

Städskåp finns i korridoren mellan kvarnen och köket. Det åligger hyresgästen att utföra städning enligt följande:

 • Alla eventuella tillfälliga dekorationer tas bort liksom snören och uppfästningsanordningar.

 • Om skarvsladdar använts ska dessa rullas ihop och läggas i märkt tunna för sladdar i förrådsrummet.

 • Bord våttorkas och vid behov även stolar.

 • Bord och stolar placeras enligt standardmöblering. (Bord och stolar på plan 2)

 • Bardisken våttorkas och vid behov även kyl, frys och utrustning som finns i bardelen.

 • Golv i kvarnen och kvarnkammaren (det inre rummet) sopas och vid behov dammsugs och/eller torkas.

 • Korridor mellan kvarnen och köket dammsugs och vid behov våttorkas.

 • Parkettgolv i kök och korridor torrmoppas, lokala fläckar torkas bort med lätt fuktad trasa och golven våttorkas vid behov.

 • Golv i toalettrummet våttorkas.

 • Toalettstol och handfat görs rena med rengöringsmedel.

 • Sanitetskorg i toalettrummet töms.

 • Diskbänk, spis, kakel och kylar torkas om dessa använts.

 • Samtliga kylar och frysar ska stängas av om inte annat överenskommits och lämnas lite öppna.

 • Samtliga sopor och papperskorgar töms och tas med.

 • Alla fönster och dörrar ska stängas och stora porten ska reglas samt låsas med hänglås på utsidan.

 • Gör en extra kontroll på utsidan så inte flaskor, glas eller annat skräp finns kvar.

 • Meddela om något är trasigt eller saknas.

MAX ANTAL PERSONER

Max antal som får vistas per våningsplan: 90.
Totalt maxantal personer i lokalen: 120.

(För middagar rekommenderar vi max 80 personer på andra våningsplanet.)

MÖBLER OCH UTRUSTNING

Enklare bord och stolar: Finns för ett 80-tal personer.

Annan utrustning kan hyras av oss. Kontakta oss för mer information.

Antal bord (antal och utförande kan dock variera något):

 • 8 st vita bord – 90 x 65 cm

 • 9 st bruna bord – 140 x 60 cm

 • 5 st röda bord – 170 x 92 cm

 • 2 st bokfärgade bord – 120 x 60 cm

 • 2 st långbord – 350 x 80 cm

 • 3 st runda bord med diameter 1,10 cm

 • 1 st runt bord med diameter 1,30 cm

 • 1 st runt bord med diameter 1,20 cm

 • 1 st mindre runt bord

 • Cirka 24 st barstolar + 5 barbord (på bottenvåningen).

Kyl och frys: I baren på bottenvåningen finns en lite kyl och en liten frys. I köket finns två fullstora kylskåp.

Kök: I anslutning till kvarnen finns ett standardkök med två kylskåp i fullhöjd. Köket är inte avsett för matlagning/beredning eller disk av större skala. Kontakt oss för hyra av porslin, dukar mm.

WC: I anslutning till köket finns en kaklad toalett med handfat. Tänk på att ta med papper och handdukar.

Rekommenderad disposition: Vid fest med middag rekommenderar vi att middagen hålls på andra våningen som rymmer upp till 80-85 personer vid bord. Därefter kan festen fortsätta på första våningen där det även finns en bardisk. På första våningen finns också ett mindre rum (kvarnkammaren) för exempelvis möten eller kontor, garderob, förvaring etc.

Ritningar av kvarnen (pdf)

Lindbacka kvarn – beskrivning med bilder – version 2019-06-01 (pdf)

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För att kunna hantera förfrågningar, bokningar och fakturering behandlar DiMalda AB personuppgifter. Det är i huvudsak namn, personnummer och kontaktuppgifter. Vi behandlar aldrig fler personuppgifter eller under längre tid än vad som är nödvändigt. Om du inte vill lämna de personuppgifter som vi behöver kan du dessvärre inte boka någon lokal.

Du har rätt att skriftligen begära att få tillgång till de uppgifter som rör dig. Du har också rätt att korrigera sådana uppgifter samt att välja bort att ta emot ytterligare kommunikation. Kontakta DiMalda AB för ytterligare information om hur vi hanterar dina personuppgifter.